fra Michael Pavić

Upravitelj župe

Rođen je 2. prosinca 1982. godine u Pforzheimu (Njemačka). Završio je teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na blagdan sv. Franje, 4. listopada 2007. položio je svečane redovničke zavjete. Za đakona ga je u zagrebačkoj katedrali 1. prosinca 2007. godine zaredio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Za svećenika je zaređen 18. svibnja 2008. godine u Slakovcima po rukama mons. Marina Srakića.

Trenutno je na službi gvardijana u samostanu sv. Antuna Padovanskoga u Sisku (Galdovo).

Bio je župnik u župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu i župni vikar u župi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu, a od 1. srpnja 2018. upravitelj je župe sv. Josipa Radnika u Sisku.


%d blogeri kao ovaj: