Obavijesti krizmanicima i roditeljima

OBAVIJESTI KRIZMANICIMA I RODITELJIMA

  • U petak neće biti kateheze. Umjesto toga, krizmanici su obvezni doći na Katehezu o Bibliji za odrasle u četvrtak 17.3. koja će biti nakon večernje svete mise. Unaprijed poznate razloge izostanka opravdati vjeroučitelju.
  • U petak 18.3. bit će roditeljski sastanak za roditelje krizmanika, nakon večernje svete mise.
  • Potrebno je donijeti 200 kn na roditeljski sastanak, katehezu ili u župni ured (za troškove uspomene, fotografije i dr. te za taksu). Ako netko nije u financijskoj mogućnosti, neka se obrati upravitelju župe, fra Michaelu.
  • Kao ponavljanje i vrednovanje poznavanje sadržaja o sakramentima u Katoličkoj Crkvi, krizmanici su obvezni riješiti ovaj kviz: https://bit.ly/SAKRAMENTIKATEHEZA Pri tome im od pomoći može biti ovo: PLAKAT
  • Potrebno je što prije u župni ured donijeti potvrdu za izabranog kuma/kumu na krizmi, a koju kum/kuma traži u župi svoga krštenja. O kumovima možete vidjeti OVAJ VIDEO.

Odredbe Zakonika kanonskog prava o kumovima:

Kan. 892 – Neka potvrđenik, ako je to moguće, ima kuma čija je dužnost brinuti se da se potvrđeni ponaša kao pravi Kristov svjedok i da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom.

Kan. 893 – § 1. Da bi netko mogao obavljati službu kuma, treba da ispunjava uvjete o kojima se govori u kan. 874.
– § 2. Preporučuje se uzeti za kuma onoga tko je tu službu preuzeo na krštenju.

Kan. 874 – § 1. Da bi se komu dopustilo da preuzme službu kuma, potrebno je:
– 1° da ga odredi sam krπtenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu slušbu;
– 2° da je navršio šesnaestu godinu života, osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdanog razloga treba da se dopusti iznimka;
– 3° da je katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;
– 4° da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom;
– 5° da nije otac ili majka krštenika.

§ 2. Neka se krštena osoba koja pripada nekatoličkoj crkvenoj zajednici ne dopusti, osim zajedno s katoličkim kumom, i to samo kao svjedok krštenja.

Dodatak uz odredbu o krštenim nekatolicima i kumovanju iz Direktorija za primjenu načela i normi o ekumenizmu iz 1993.:

Zbog tijesnog zajedništva koje postoji između Katoličke Crkve i istočnih pravoslavnih Crkava, slobodno je, iz opravdanih razloga, dopustiti da istočni vjernik zajedno s katoličkim kumom (ili katoličkom kumom) kumuje pri krštenju katoličkog djeteta ili odrasle osobe, pod uvjetom da je dovoljno osiguran katolički odgoj krštenika i da je taj kum prikladna osoba. Katoliku, ako je na to pozvan, nije zabranjeno kumovati na krštenju koje se vrši u istočnoj pravoslavnoj Crkvi. U tom slučaju, skrb za kršćanski odgoj spada u prvom redu na kuma (ili kumu) koji je član Crkve u kojoj je dijete kršteno’ (br. 98).

%d blogeri kao ovaj: